Plan for kvalitet

INDLEDNING:

Anlægsgartner firmaet Hans-Henrik Hjelm arbejder ud fra de gældende normer indenfor anlægsarbejde.
Der er specielt tænkt på højder og tilskæringer hvor arbejdet udføres, så det også er flot at se på.
Alle betonprodukter brugt på arbejdspladsen er underlagt Dansk standart.
Skulle der ønskes produkter som ikke overholder disse krav, gives der ikke garanti på disse produkter.
Der gives heller ikke garanti på de varer som bygherre selv leverer til projektet.
Inden for det grønne område arbejdes der også efter normerne for Danske Anlægsgartnere.
Planterne leverer kun fra anerkendte planteskoler, og frø sorter kun fra godkendte firmaer.
Vi giver plantegaranti på alle planter leveret af os, fra løvspring til løvspring.

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE.

Anlægsgartner virksomheden Anlægsgartner Hans-Henrik Hjelm blev etableret i år 2000.
Firmaet beskæftiger sig med områder indenfor anlægsgartner faget.
Virksomheden beskæftiger 4 faglærte og ufaglærte medarbejdere. I vinterperioden lidt færre.
Vore kunder findes blandt privatpersoner, firmaer, kirker, kommuner mv. rundt om i Sønderjylland. Dog mest på Als og Sundeved.
Vi har et godt samarbejde med flere Landskabs arkitekter og har i fællesskab med dem skabt mange pæne anlæg.

PROJEKTORGANISATION.

Byggeplads:
Bygherre:
Arkitekt firma:
Tilsynsførende:
Byggepladsansvarlig:_____________________Hans-Henrik Hjelm.
Overordnet ansvarlig _____________________Hans-Henrik Hjelm.

Hans-Henrik Hjelm er den eneste der kan indgå bindende aftaler.

KOMMUNIKATION OG KOORDINATION.

Vore formænd står selv for at kontakte Arkitekter eller andre kontaktpersoner, som er med i et projekt.
Derved undgår vi mange misforståelser og fejl.
Vore formænd bestiller selv deres materialer, containere, vognmænd og lign. Hvad de nu har brug for.
Belægning, planter og specialvarer bestilles af kontoret.

MÅL OG POLITIKKER FOR KVALITETSSIKRING.

Vi anvender det måle udstyr der er mulighed for at anvende på byggepladserne.
( manuel nivellering – lasernivellering  – målebånd – tommestok – vaterpas.)
Vi forsøger så vidt muligt at forebygge fejl og mangler, samt følger op på sager for at yde en god service.
Vore medarbejdere sendes på kurser for at dygtiggøre sig indenfor faget, og vi følger med i udviklingen på Kvalitetssikrings området.
Vi fører løbende kontrol med det arbejde vi udfører, for at undgå klager fra Bygherren.

KONTROL.

Der udføres daglig kontrol og afsætning af højder på pladsen. Alle skæringer foretages med skæremaskine medmindre andet er oplyst.

Mjels den 4. februar 2009