Pigstensbelægning

Pigstensbelægning ved Dybbøl præstegård

Den gamle pigstensbelægning ved Dybbøl præstegård er gravet op og der er etableret ny bund, herefter sættes de gamle pigsten igen, et tidskrævende stykke brolæggerarbejde.

Lidt brolægger historie

Brolægning er den ældste form for vejbelægning. Ældre end vor tidsregning. I Grækenland, Rom og Lilleasien finder man rester af oldtidsveje, som er belagt med tilhuggede sten. I Danmark finder vi enkelte mindre brolagte vejstrækninger fra oldtiden. Især veje i blød jordbund, hvor man med sten har søgt at gøre dem mere stabile og trafiksikre for vogne og ryttere. Man har ingen angivelse af, hvornår brolæggerfaget opstår som egentlig håndværksfag, men det sker sandsynligvis allerede i 1300-tallet. Den første brolæggermester vi kender er Per Jensen Brolægger, som Brolæggerstræde er opkaldt efter fordi han i 1500-tallet købte flere ejendomme i gaden. Hans søn, Jens Brolægger, blev i 1520 borgmester i København. På Christian IV´s tid var de fleste gader i København knoldebrolagte. Først 100 år senere gik man over til tilhuggede firkantede sten, som vi kender i dag.