Anlæg

Anlægsgartner firmaet Hans-Henrik Hjelm udfører nyanlæg af private haver, industri områder og kommmunale / offentligeområder.

 Her ses anlæg ved Danfoss administration, udført i samarbejde med Landskabsarkitekt Hans Peter Kofod Hansen.

Anlægsgartner firmaet Hans-Henrik Hjelm Aps udfører anlæg af parkeringspladser
og grønne anlæg omkring industribygninger.