Kvalitet & garanti

Indledning

Anlægsgartner Hans-Henrik Hjelm ApS, arbejder ud fra de gældende normer indenfor anlægsarbejde.

Der er tænkt specielt på højder og tilskæringer hvor arbejdet udføres, så det også er flot at se på.

Alle betonprodukter, anvendt på arbejdspladsen, er underlagt og overholder Dansk Standard.
Skulle der ønskes produkter der ikke overholder kravene angivet af Dansk Standard, gives der ikke garanti på disse produkter.
Der gives ejheller garanti på de produkter som bygherren selv leverer til projektet.

Lidt om projektorganisation

Den overordnede ansvar, vil altid være Hans Henrik Hjelm – ligesom det kun, vil være Hans-Henrik Hjelm der indgår bindende aftaler

Kommunikation og koordination

Vores formænd står selv for at kontakte arkitekter og andre kontaktpersoner der er parthaver(e) i et givent projekt, derved undgår vi misforståelser og fejl.
Vores formænd bestiller selv materialer, containere, vognmænd og lign.
Belægning, planter og specialvarer, bestilles fra kontoret.

Mål og politik omkring kvalitetssikring.

Vi anvender det måleudstyr der er mulighed for på den givne byggeplads; manuel nivilering, lasernivilering, målebånd, tommestok og vaterpas.
Vi forsøger i videst udstrækning at forebygge fejl og mangler samt følger vi op på det enkelte projekt og sag for at yde den bedste service.
Vore medarbejdere sendes på kurser for at dygtiggøre sig indenfor faget, og vi følger med i udviklingen på områderne omkring kvalitetssikring.
Vi fører løbende kontrol med det arbejde vi udfører for at undgå fejl og deraf følgende klager fra bygherren.

Kontrol

Der udføres daglig kontrol og afsætning af højder på pladsen.
Alle skæringer foretages af skæremaskine, med mindre andet er oplyst.

Hans-Henrik Hjelm ApS