Anlæg af græsplæne

Ved anlæg af græsplæne, nedsprøjtes området, derefter dybdefræses området og afrettes. Området køres over med en stenrive og håndrives. Alt affald fjernes. Der sås græsfrø og gødes.

Der er også mulighed for at udlægge rullegræs, kontakt os for nærmere oplysninger